تماس با ما


نشاني دبيرخانه: مشهد، بلوارجلال آل احمد۶۴
دانشگاه صنعتي سجاد

تلفن: 05136029205

تلفکس: 05136029106

نشاني دبيرخانه دائمي: تهران، خيابان حافظ، دانشگاه صنعتي اميرکبير، ساختمان ابوريحان، طبقه ششم، اتاق ۶۱۲

تلفکس: 02166495433

icee2018@sadjad.ac.ir

https://t.me/icee2018