ميزگردهاي تخصصي و نشست هاي جانبي

سه شنبه 18/2/1397

13:00

-

11:45

ميزگرد تخصصي " دانشگاه نسل سوم "

دبير: دکتر شفيعي

اعضا:

دکتر باقري (قائم مقام وزير علوم، تحقيقات و فناوري)

دکتر شريعتي (معاون آموزشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري)

دکتر معتمدي (رئيس دانشگاه صنعتي اميرکبير)

دکتر فتوحي (رئيس دانشگاه صنعتي شريف)

دکتر خاکي صديق (رئيس دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي)

دکتر فرجي دانا (استاد دانشگاه تهران)

دکتر شانه‌چي (استاد دانشگاه ايلينويز آمريکا)

دکتر حائريان (رئيس دانشگاه صنعتي سجاد)

19:30

-

18:00

ميزگرد تخصصي " آموزش مهندسي، نياز صنعت: حلقه گمشده ! "

دبير: دکتر اورعي

اعضا:

دکتر توفيقي (استاد دانشگاه تربيت مدرس)

دکتر نايبي (استاد دانشگاه صنعتي شريف)

مهندس چمنيان (مدير عامل شرکت نيان الکترونيک)

دکتر علي آبادي (مدير عامل شرکت مپنا)

دکتر رجبي مشهدي (رئيس دانشکده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد)

مهندس فرهنگ (مدير عامل شرکت ارتباطات سيار)